..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Multimedia / Video - Saber Strike-18 w Polsce ::..
20 VI 2018
Saber Strike-18 w Polsce
  • zmniejsz trzcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ trzcionkę

Międzynarodowe ćwiczenie Saber Strike-18, prowadzone przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie było ósmą edycją organizowanego od 2010 roku szkolenia. Odbyło się ono w dniach 3-15 czerwca, na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Wzięło w nim udział około 18000 żołnierzy z 20 państw, z czego ponad 5000 stanowili polscy żołnierze z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

To amerykańskie ćwiczenie, zaliczające się jednocześnie do kluczowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP, przede wszystkim Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i podległych mu jednostek wojskowych, skupiało się na doskonaleniu zdolności prowadzenia operacji lądowych i powietrznych przez zaangażowane w ćwiczenie wojska państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jego dodatkowym celem było zwiększanie interoperacyjności sił zbrojnych ćwiczących stron z Wielonarodowymi Batalionowymi Grupami Bojowymi NATO stacjonującymi na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, będącymi częścią szerszej strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego w obszarze odstraszania oraz prezentacji gotowości i zdecydowania w zakresie kolektywnej obrony każdego z członków.

Ósma edycja ćwiczenia zakładała udział komponentów z następujących państw sojuszniczych i partnerskich: Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch, jak również sił NATO. Głównym ćwiczącym z Polski była 12 Dywizja Zmechanizowana.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019