..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Misje / Misje - Weteran - Informator dla weteranów ::..
Informator dla weteranów
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę

Informator nt. procedur obowiązujących przy realizacji uprawnień wynikających z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

W informatorze m.in.:

 • Definicja weterana oraz weterana poszkodowanego;
 • Przyznanie statusu weterana oraz weterana poszkodowanego;
 • Legitymacja weterana i legitymacja weterana poszkodowanego;
 • Pomoc w finansowaniu nauki dla weterana poszkodowanego-żołnierza;
 • Zapomogi;
 • Umundurowanie;
 • Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystość;
 • Wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu;
 • Uhonorowanie;
 • Uprawnienia pracownicze;
 • Uprawnienia dla weterana poszkodowanego pobierającego rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa;
 • Ulga w przejazdach środkami transportu zbiorowego;
 • Świadczenia opieki zdrowotnej;
 • Umieszczenie w domu weterana;
 • Legitymacja uprawniająca do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Pomoc psychologiczna;
 • Dodatek weterana poszkodowanego.
 • Informator nt. procedur obowiązujących przy realizacji uprawnień wynikających z ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.Pobierz
 • Zał. 1. Przykładowy wniosek o przyznanie statusu weterana.Pobierz
 • Zał. 2. Wzór zaświadczenia będącego podstawą ubiegania się o status weterana.Pobierz
 • Zał. 3. Przykładowy wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego.Pobierz
 • Zał. 4. Przykładowy wniosek o przyznanie pomocy finansowej na naukę.Pobierz
 • Zał. 4a. Przykładowe zoobowiązanie o przerwaniu nauki.Pobierz
 • Zał. 4b. Przykładowe oświadczenie o formie wypłaty pomocy na naukę.Pobierz
 • Zał. 4c. Przykładowe oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie pokrycia kosztów opłaty za naukę lub studia oraz przejazdów z miejsca zamieszkania.Pobierz
 • Zał. 5. Przykładowy wniosek o przyznanie zapomogi.Pobierz
 • Zał. 5a. Przykładowe oświadczenie o formie wypłaty zapomogi.Pobierz
 • Zał. 5b. Przykładowe oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy.Pobierz
 • Wzór zaświadcznia o udziale w działaniach poza granicami kraju.Pobierz
 • Krajowy Rejestr Karny: zapytanie o udzielenie informacji o osobie.Pobierz
 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019