..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Misje / Misje - KFOR - Zadania ::..
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Fot. st. chor. W.Młynarczyk/DOSZRP

Głównym rejonem działania KFOR są cztery północne gminy Kosowa tj.: Mitrovica, Leposavic, Zubin Potoc i Zvecan. W związku z tym, polska kompania manewrowa wykorzystuje bazę Nothing Hill jako miejsce stacjonowania w czasie wykonywania zadań mandatowych na północy. Ponadto, w zależności od potrzeb MNBG-E, część kompanii manewrowej rotacyjnie rozmieszczona jest na posterunku GATE-1 przy linii administracyjnej oddzielającej Serbię i Kosowo. Górzysty teren, niekorzystne warunki atmosferyczne jak również skomplikowana sytuacja polityczna i społeczna w regionie, sprawiają że służba staje się wymagająca zarówno dla żołnierzy, jak i kierujących operacjami dowódców. Warto jednak zauważyć że bliskość kulturowa między Polakami i kosowskimi Serbami korzystnie wpływa na postrzeganie sił KFOR, jak również ułatwia wykonywanie powierzonych nam zadań.

Całością działań na północy kieruje FCP, czyli wysunięty punkt dowodzenia MNBG-E zlokalizowany we francuskiej bazie Novo Selo. Również tam polscy oficerowie, służący w charakterze oficerów łącznikowych biorą czynny udział w wypełnianiu powierzonej nam misji, wspierając kompanię manewrową niezbędnymi informacjami i współdziałając z Centrum Operacji Taktycznych (TOC – Tactical Operation Center) w czasie koordynacji działań polaków. Jest to bardzo ważne ze względu na fakt, że nasi żołnierze współpracują z żołnierzami innych kontyngentów narodowych m.in. z Amerykanami, Niemcami, Marokańczykami, Turkami jak również Ukraińcami i Grekami.

Organizacja PKW KFOR

Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) KFOR PKW w Republice Kosowo realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania, w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód, polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych, w celu stworzenia warunków do zakończenia misji.
 
Kontyngent liczy blisko 230 żołnierzy i pracowników wojska.

Zadania i formy działalności kontyngentu

W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR realizuje zadania polegające na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.
 
Do najważniejszych zadań mandatowych należy:

 • przestrzeganie warunków Rezolucji 1244 oraz porozumień technicznych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i swobody przemieszczania;
 • zorganizowanie systemu rozpoznania i monitorowanie;
 • przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w prowincji;
 • wspieranie organizacji cywilnych w ustanawianiu prawa i porządku publicznego w prowincji;
 • sprawowanie kontroli na przejściach granicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa członkom organizacji międzynarodowych pracującym w rejonie tych przejść;
 • wspieranie pomocy humanitarnej;
 • przeciwdziałanie próbom przemytu towarów pomiędzy Serbią a Kosowem;
 • demonstrowanie obecności militarnej wojsk KFOR.

Wymienione zadania realizowane są poprzez:

 • prowadzenie codziennych rutynowych patroli;
 • organizowanie patroli doraźnych – zgodnie z potrzebami wynikającymi z danych rozpoznawczych i bieżącej oceny sytuacji;
 • uczestnictwo we wspólnych patrolach z kosowska policją;
 • utrzymywanie Sił Szybkiego Reagowania (QRF – Quick Reaction Force) w gotowości do działania w strefie Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód;
 • wspieranie i zabezpieczanie działań oficerów EULEX podczas przeprowadzania codziennych kontroli na przejściach granicznych;
 • przeprowadzanie wspólnych synchronizowanych patroli granicznych z żołnierzami armii serbskiej;
 • organizowanie doraźnych i stałych punktów kontrolnych na drogach w rejonach przygranicznych;
 • organizowanie doraźnych punktów obserwacyjnych przy głównych drogach prowadzących do granicy z Serbią;
 • stałe monitorowanie stanu dróg i natężenie ruchu w pasie przygranicznym.

Najważniejszym zadaniem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie jest stworzenie i utrzymanie warunków umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców Kosowa w miejscu ich zamieszkania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019