..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Misje / Misje - EUFOR/MTT - Zadania ::..
Zadania
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Do głównych zadań Polskiego Kontyngentu Wojskowego należą:

  • szkolenie i budowa zdolności wojskowych Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny;
  • monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa;
  • współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w strefie odpowiedzialności.

Polski Kontyngent Wojskowego EUFOR/MTT w Bośni i Hercegowinie to blisko 50 żołnierzy. Trzon pierwszej zmiany stanowili żołnierze 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów ze Złocieńca, a Dowódcą PKW był ppłk Dariusz Pałaczyński. II zmianą PKW EUFOR/MTT dowodził z kolei ppłk Jacek Chamera. Trzecią zmianą PKW EUFOR/MTT dowodził ppłk Jacek Zienkowicz, a żołnierzy wystawiła 2 Brygada Zmechanizowana Legionów, Czwartą zmianą PKW EUFOR/MTT dowodził ppłk Tomasz Adamczyk, a żołnierzy wystawiła 7 Brygada Obrony Wybrzeża. V zmianą PKW EUFOR dowodził mjr Mirosław ZYBER, a wystawili ją żołnierze z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku oraz specjaliści z innych jednostek Sił Zbrojnych RP.

Obecnie VI zmianą PKW EUFOR dowodzi ppłk Jarosław Jalowski.

 

 

 

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019