..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Kierownictwo - ::..
płk Roman Ćwikliński
Szef Sztabu
płk Roman Ćwikliński
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

pułkownik Roman Ćwikliński (ur. 1962 r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, którą ukończył w 1986 r. oraz studiów wyższych na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej (w latach 1991-1993), gdzie uzyskał odpowiednio tytuł inżyniera dowódcy i oficera dyplomowanego. W 1999 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk wojskowych.

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej służył między innymi w 2. Pułku Artylerii w Szczecinie, na stanowisku dowódcy baterii. W latach 1987-1991 służył w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, odpowiednio na stanowiskach dowódcy baterii oraz młodszego wykładowcy. W 1991 roku został skierowany na studia w AON.

W dotychczasowej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk służbowych w Departamencie Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej (w latach 1993-2002), w Zarządzie Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisku zastępcy szefa Zarządu (w latach 2005-2007) oraz w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku szefa Zarządu Zasobów Osobowych (G-1) (w 2007 roku). W latach 2007-2011- szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, następnie do 2013 roku był zastępcą szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 2013 roku był również radcą – koordynatorem w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z dniem 1 stycznia 2014 roku, wraz ze zmianą struktur dowodzenia, pułkownik Ćwikliński został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Zasobów Osobowych J-1 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
1 grudnia 2016 r. objął stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W trakcie służby wyróżniony Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Wojska Polskiego oraz Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę.

 

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Dowódca Generalny RSZ
gen. broni Jarosław Mika
I Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji pilot Jan Śliwka
Inspektor Wojsk Lądowych
gen. brygady Wojciech Grabowski
Inspektor Sił Powietrznych
gen. brygady pilot Jacek Pszczoła
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie