..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Kierownictwo - ::..
gen. brygady Sławomir Owczarek
Inspektor Rodzajów Wojsk
gen. brygady Sławomir Owczarek
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Generał Brygady Sławomir Owczarek urodził się 06.12.1963 roku w Wieluniu.

W 1987 roku ukończył Wyższą Szkolę Oficerską WRiA uzyskując tytuł inżyniera artylerii naziemnej oraz został mianowany na pierwszy stopień oficerski.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 20 Pułku Przeciwpancernym w Pleszewie, gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu. Za bardzo dobre wyniki w szkoleniu oraz nieprzeciętne zaangażowanie na rzecz szkolenia i dyscypliny w pododdziale został w roku 1990 wyznaczony na dowódcę baterii. W ramach kolejnego wyróżnienia, po trzech latach dowodzenia baterią, został skierowany na Akademie Obrony Narodowej. Studiował na kierunku dowódczo sztabowym wydziału Wojsk Lądowych. Ukończył Akademię w 1995r. uzyskując tytuł oficera dyplomowanego a następnie rozpoczął służbę w Szefostwie WRIA Śląskiego Okręgu Wojskowego na stanowisku oficera starszego. Służbę na tym stanowisku pełnił do roku 2001 kiedy to, został wyznaczony na stanowisko dowódcy dywizjonu w 23 Brygadzie Artylerii w Bolesławcu. W latach 2002-2003 pełnił służbę na stanowisku Szefa Wydziału PKW UNDOF – Syria. Po powrocie z misji jako wyróżniający się oficer z dniem 1 listopada 2005r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu brygady. W 2006 roku rozpoczął Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne na Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu których został wyznaczony na stanowisko dowódcy 5 Pułku Artylerii w Sulechowie.

W latach 2010-2011 pełnił służbę w ramach VIII zmiany PKW ISAF – Afganistan na stanowisku Zastępcy Dowódcy Kontyngentu. Po powrocie z misji do roku 2013 pełnił obowiązki dowódcy 5 Pułku Artylerii w Sulechowie, w tym też roku został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej kończąc je w roku 2014, po czym objął obowiązki Szefa Oddziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego  Rodzajów Sił Zbrojnych.

Od 1 grudnia 2015 gen. bryg. Sławomir Owczarek pełnił służbę na stanowisku Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii  IWL DG RSZ. Od dnia 03.07.2017 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ.

W czasie wieloletniej służby był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, miedzy innymi:
-Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju;
-Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
-Srebrny Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju;
-Brązowy Krzyżem Zasługi;
-Srebrny Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
-Złoty Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju;
-Gwiazdą Afganistanu;
-Złoty Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
-Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Dowódca Generalny RSZ
gen. broni Jarosław Mika
I Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji pilot Jan Śliwka
Szef Sztabu
gen. brygady dr Piotr A. Błazeusz
Inspektor Wojsk Lądowych
gen. brygady Wojciech Grabowski
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie