..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Kierownictwo - ::..
gen. broni Jarosław Mika
Dowódca Generalny RSZ
gen. broni Jarosław Mika
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Generał broni Jarosław Mika

Żołnierską służbę rozpoczął w 1981 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1985 roku, po jej ukończeniu rozpoczął służbę w jednostkach wojskowych 5 Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie zajmował stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i Kożuchowie. W 1993 roku, po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej został skierowany do Zarządu Operacyjno–Planistycznego Inspektoratu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a następnie do Zarządu Ogólnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W latach 1995–1996 ukończył Międzynarodowe Kursy w Holandii i Wielkiej Brytanii. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, szef Oddziału Planowania oraz zastępca szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W 2007 roku pełnił służbę w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji.

Po powrocie z misji, w 2008 roku, ukończył Podyplomowe Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej i objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. 16 lutego 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. W 2011 został skierowany do Afganistanu na stanowisko zastępcy dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych.

Od czerwca 2013 roku pełnił służbę w 12 Dywizji Zmechanizowanej na stanowisku zastępcy dowódcy dywizji – szefa sztabu.

Od 17 lutego 2014 roku był dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

8 lutego 2017 roku z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał akt mianowania na stanowisko dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. W dniu 1 marca 2018 roku został awansowany do stopnia generała broni.

Generał broni Jarosław Mika odznaczony został Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Iraku i Afganistanu, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Generał broni Jarosław Mika

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
I Zastępca Dowódcy Generalnego
gen. dywizji pilot Jan Śliwka
Szef Sztabu
gen. dywizji dr Piotr A. Błazeusz
Inspektor Wojsk Lądowych
gen. brygady Wojciech Grabowski
Inspektor Sił Powietrznych
gen. brygady pilot Jacek Pszczoła
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019