..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Struktura - Inspektorat Wojsk Lądowych ::..
Inspektorat Wojsk Lądowych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Przygotowuje i prowadzi przedsięwzięcia szkoleniowe z dowództwami, sztabami i wojskami Wojsk Lądowych (WL). Wytycza również kierunki doskonalenia zawodowego żołnierzy w specjalnościach  wojskowych korpusu osobowego WL. Realizuje zadania wynikające z funkcji gestora Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego w zakresie WL. Przygotowuje siły i środki WL do działań bojowych oraz innych działań, w sytuacjach przewidzianych w ustawach i umowach międzynarodowych, przygotowuje i utrzymuje w gotowości wojska wydzielone do operacji sojuszniczych i koalicyjnych oraz do realizacji zadań osłony strategicznej granic i terytorium państwa, a także do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.

INSPEKTOR WOJSK LĄDOWYCH: gen. bryg. Wojciech Grabowski

ZASTĘPCA INSPEKTORA - SZEF ZARZĄDU WOJSK PANCERNYCH I ZMECHANIZOWANYCH
generał brygady Krzysztof Radomski

SZEF ZARZĄDU WOJSK AEROMOBILNYCH I ZMOTORYZOWANYCH
.........................................................

SZEF ZARZĄDU WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
.........................................................

KANCELARIA JAWNA DG RSZ
tel. 261 826-131, fax 261 825-030

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie