..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: BIP / BIP - Udostępnianie/wykorzystanie informacji publicznej - Udostępnianie informacji publicznej ::..
Udostępnianie informacji publicznej
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 172).

 


Informacje o podmiocie:

Nazwa: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Adres: ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa
Telefon: +48 261 825-750 (Sekretariat Dowódcy Generalnego RSZ)
Fax: +48 261 825-030 (Kancelaria obsługująca wszystkie komórki organizacyjne Dowództwa Generalnego RSZ)

E-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

Strona WWW: http://dgrsz.mon.gov.pl

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie