..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: BIP / BIP - Skargi i wnioski ::..

Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych:

Adres korespondencyjny:

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
ul. Żwirki i Wigury 103/105
00-912 Warszawa

email: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

W sprawie skarg i wniosków Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. od 15 do 17, po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (nr tel. +48 261 825-750).


Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019