..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Saperzy wciąż walczą z zardzewiałą śmiercią ::..
04 VII 2019

Saperzy wciąż walczą z zardzewiałą śmiercią

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Siły Zbrojne RP w ramach systemu reagowania na zagrożenia niewybuchami i niewypałami, utrzymują w swoich strukturach 39 etatowych patroli rozminowania oraz 2 grupy nurków-minerów, które rocznie realizują średnio kilka tysięcy interwencji związanych z podejmowaniem i neutralizacją śmiercionośnego zagrożenia
zdjęcie - Saperzy wciąż walczą z zardzewiałą śmiercią
Ręczne granaty przeciwpancerne unieszkodliwione w centrum Zgorzelca

W pierwszej połowie 2019 roku w ramach interwencyjnego oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN), patrole rozminowania i 2 grupy nurków minerów Marynarki Wojennej przyjęły i zrealizowały 3575 zgłoszeń, podejmując i niszcząc ponad 143 tys. szt. przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w tym: 174 bomby lotnicze, 1963 granatów moździerzowych, 796 granatów ręcznych oraz ponad 73 tys. 7zt. amunicji strzeleckiej (wojennej)  Pojazdy patroli przejechały prawie 700 tys.km.
Ponadto - nieodłącznym działaniem patroli rozminowania jest prowadzenie profilaktyki z młodzieżą. Od początku 2019 r. patrole rozminowania przeprowadziły 192 spotkania z uczniami szkół różnego poziomu nauczania w zakresie zagrożeń powodowanych niewybuchami i niewypałami oraz zapoznano ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i postępowania w przypadku znalezienia PWiN.
W trakcie profilaktyki zwraca się szczególną uwagę na zasady postepowania w przypadku znalezienia takich przedmiotów, przede wszystkim: NIE DOTYKAĆ, POWIADOMIĆ POLICJĘ, OZNACZYĆ MIEJSCE.
Do najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnych interwencji, realizowanych w omawianym okresie, zaliczyć trzeba te związane z ewakuacją ludzi w miejscowościach Police, Polichno, Szczecin i Zgorzelec.
29 marca, patrol rozminowania nr 1 z 5 pinż ze Szczecina  dowodzony przez st. chor. szt. Henryka Trębasa przeprowadził rozpoznanie, podjęcie i neutralizację bomby lotniczej o wagomiarze 250 kg z okresu II Wojny Światowej, która znajdowała się w rejonie Zakładów Chemicznych w Policach, w wykopie obok instalacji gazowej (zabezpieczono wykop w którym znajdował się rurociąg z gazem zasilającym zakłady chemiczne). 30 marca, na czas podjęcia niewybuchu zarządzono ewakuacje osób znajdujących się na terenie zakładów chemicznych. Bombę przetransportowano do CSWL Drawsko Pomorskie, gdzie została zdetonowana.
10 kwietnia, patrol rozminowania nr 27 z 25 bdow z Tomaszowa Mazowieckiego dowodzony przez st. chor. Tomasza Starzyka zrealizował rozpoznanie i neutralizację stukilogramowej bomby lotniczej produkcji rosyjskiej  w Polichnie. Ze względów bezpieczeństwa wstrzymano ruch pojazdów na trasie S8 (około 1000 osób w pojazdach). Detonację bomby lotniczej przeprowadzono w miejscu znalezienia.
23 czerwca, patrol rozminowania nr 23 z 23 pa z Bolesławca dowodzony przez st. chor. szt. Radosława Mazura zlikwidował dwa radzieckie ręczne granaty przeciwpancerne RPG-6, które znaleziono w sąsiedztwie wielorodzinnej kamienicy w centrum Zgorzelca przy ul. Bohaterów Getta. Po przeprowadzeniu ewakuacji około 500 osób, saperzy podjęli granaty i przetransportowali je na poligon gdzie zostały zdetonowane.
Przypominamy, że niewybuchy i niewypały są bardzo niebezpieczne. Wydobywanie lub ich przemieszczanie grozi kalectwem lub śmiercią. Jeżeli ktoś zauważy taki przedmiot powinien natychmiast skontaktować się z Policją, oznakowując miejsce jego znalezienia.

Tekst: M. Matuszewska, płk A. Talik
Zdjęcia: st. chor. szt. H. Trębas, st. chor. szt. Radosław Mazur, st. chor. Tomasz Starzyk

Ręczne granaty przeciwpancerne unieszkodliwione w centrum Zgorzelca

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
19 VII 2019
Saperzy powracają do Włocławka
Znaleziono 19 sztuk min przeciwpancernych z okresu II Wojny Światowej
18 VII 2019
Dowództwo BLMW otrzymało sztandar wojskowy
W sobotę 13 lipca, na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach odbyła się uroczystość nadania sztandaru wojskowego dla dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
18 VII 2019
Walka Czołgów
13 lipca 2019 r. na orzyskim poligonie odbyła się WALKA CZOŁGÓW 3
16 VII 2019
Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym ...
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019