..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - 8. Flotylla Obrony Wybrzeża w ćwiczeniu DRAGON-19 ::..
19 VI 2019

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w ćwiczeniu DRAGON-19

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Największe ćwiczenie Sił Zbrojnych RP w 2019 roku pod kryptonimem DRAGON-19.
zdjęcie - 8. Flotylla Obrony Wybrzeża w ćwiczeniu DRAGON-19
8. Flotylla Obrony Wybrzeża w ćwiczeniu DRAGON-19

Największe ćwiczenie Sił Zbrojnych RP w 2019 roku pod kryptonimem DRAGON-19, w którym uczestniczy Marynarka Wojenna, odbywa się w terminie 15-25 czerwca br. Bierze w nim udział ponad 18 000 żołnierzy oraz blisko 2500 sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Do udziału w tegorocznej edycji manewrów 8. Flotylla Obrony Wybrzeża wydzieliła trałowce, okręt transportowo-minowy, jednostki pomocnicze oraz pododdziały brzegowe. Łącznie Marynarka Wojenna RP wydzieliła 16 okrętów, 6 statków powietrznych i ponad tysiąc marynarzy.

DRAGON-19, Zadania sił trałowych 8.FOW
Siły okrętowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża stacjonujące w portach wojennych w Świnoujściu i Gdyni opuściły porty celem realizacji zadań na morzu. W ramach ćwiczenia DRAGON-19 okręty 12. i 13. Dywizjonu Trałowców zgodnie ze swoim przeznaczeniem przeprowadziły szereg działań minowych i przeciwminowych. Na wydzielonych poligonach morskich wykonane zostały operacje stawiania min, trałowania oraz poszukiwania min przez grupę trałowców za pomocą stacji hydrolokacyjnych. Ważnym elementem szkolenia na morzu są strzelania artyleryjskie prowadzone do celów powietrznych, nawodnych, a także min morskich podciętych w wyniku trałowania.

DRAGON-19, Zadania transportowe 8.FOW
Jednym z głównych zadań okrętów transportowo-minowych z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża jest transport techniki wojskowej. W ramach największego w tym roku ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pod kryptonimem DRAGON-19 okręt ORP "Kraków" zrealizował operację załadunku i przerzutu pododdziału wojsk sojuszniczych drogą morską.

DRAGON-19, Akcja ratownicza na morzu
Ratowanie życia na morzu to zawsze jeden z najważniejszych epizodów każdego ćwiczenia. W ramach realizacji ćwiczenia pk. DRAGON-19 załoga okrętu ORP "Bukowo" z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wraz ze śmigłowcem ratowniczym W-3WARM z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej ćwiczyły wspólnie procedury akcji ratowniczej na morzu (SAR).

DRAGON-19, Uzupełnianie zapasów
Istotnym zadaniem zarówno sił okrętowych jak i pododdziałów brzegowych zabezpieczających ich działalność jest utrzymanie zdolności okrętów do realizacji zadań. Zaopatrywanie okrętów w materiały pędne i smary realizowane jest na morzu, natomiast uzupełnianie w zapasy bojowe na przygotowanych punktach załadunku. Siły trałowe 8.FOW w ramach ćwiczenia DRAGON-19 uzupełniły paliwo okrętowe ze zbiornikowca Z-8, a następnie pod osłoną nocy w Porcie Wojennym w Świnoujściu rozwinięty został punkt załadunku min.

DRAGON-19, Likwidacja skażeń
Kolejnym zrealizowanym zadaniem w ćwiczeniu DRAGON-19 były elementy obrony przed bronią masowego rażenia. Załogi okrętów, jeszcze na morzu, po symulowanym ataku chemicznym, najpierw samodzielnie realizowały czynności związane z neutralizacją skażenia. Następnie w rozwiniętym przez siły 8. Batalionu Saperów Okrętowym Punkcie Likwidacji Skażeń (OPLS), specjalistyczne pododdziały chemiczne przeprowadziły akcję kompleksowego odkażania okrętu.

DRAGON-19, Obrona wybrzeża
W ćwiczeniu DRAGON-19 poza siłami okrętowymi ćwiczą pododdziały brzegowe Marynarki Wojennej realizując między innymi zadania inżynieryjne podczas połączonej operacji obrony wybrzeża morskiego. Na najdogodniejszych i najbardziej prawdopodobnych kierunkach lądowania desantu morskiego przeciwnika rozbudowuje się rejony obrony. Budowany jest system zapór inżynieryjnych stanowiący pierwszą barierę przed operacjami desantowymi. Zadanie to zostało zrealizowane przez Przybrzeżnomorski Oddział Zaporowy (PMOZap) z 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa.

Tekst, zdjęcia: Sekcja Prasowa 8.FOW

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w ćwiczeniu DRAGON-19

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
19 VII 2019
Saperzy powracają do Włocławka
Znaleziono 19 sztuk min przeciwpancernych z okresu II Wojny Światowej
18 VII 2019
Dowództwo BLMW otrzymało sztandar wojskowy
W sobotę 13 lipca, na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach odbyła się uroczystość nadania sztandaru wojskowego dla dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
18 VII 2019
Walka Czołgów
13 lipca 2019 r. na orzyskim poligonie odbyła się WALKA CZOŁGÓW 3
16 VII 2019
Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym ...
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019